ΥΠΟΝΥΧΙΟΣ ΤΥΛΟΣ

Είναι ο τύλος ο οποίος αναπτύσσεται κάτω από το νύχι.

Αιτιολογία:

1. Τραύμα από παπούτσι.
2. Περιορισμός της κινητικότητας και βλαισότητα του μέγα δακτύλου.

Θεραπεία:

Ο ειδικός κόβει το νύχι στην συγκεκριμένη περιοχή και στην συνέχεια αφαιρείται η υπερκεράτωση και εκπυρηνίζεται ο υπάρχον τύλος. Ελέγχεται η καταλληλότητα του υποδήματος, δίνονται οδηγίες για την σωστή υπόδηση και επιχειρείται διόρθωση τυχόν παραμορφώσεων του πρόσθιου ποδός, με εφαρμογή ορθοδακτυλίων και ορθωτικών προσαρμογών.

Εκτύπωση