Χαρτογράφηση Σπίλων

Η χαρτογράφηση σπίλων πρέπει να γίνεται από το δερματολόγο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ώστε να διαπιστωθούν μεταβολές στο μέγεθος, το περίγραμμα, το χρώμα και τη συμμετρία τους.
Ελιές που παρουσιάζουν κάποια δυσμορφία συνιστάται να αφαιρούνται.

Τι είναι η χαρτογράφηση σπίλων

Χαρτογράφηση σπίλων είναι μία διαγνωστική τεχνική κατά την οποία όλοι οι σπίλοι του σώματος καταγράφονται και φωτογραφίζονται μακροσκοπικά, αλλά και μικροσκοπικά. Πρόκειται για ψηφιακή καταγραφή αυτών και αποθήκευση με ένα ειδικό λογισμικό σύστημα ώστε να είναι δυνατή στο μέλλον η επανεξέταση, σύγκριση και διαπίστωση μεταβολών που έχουν συμβεί με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για την πιο σημαντική διαγνωστική εξέταση για την αξιολόγηση των σπίλων που υπάρχει σήμερα.

Πώς γίνεται η χαρτογράφηση σπίλων

Η χαρτογράφηση σπίλων λαμβάνει χώρα στο ιατρείο. Οι σπίλοι προσμετρώνται και καταγράφονται ανά ανατομική περιοχή του σώματος, δηλαδή σπίλοι τριχωτού, κεφαλής, τραχήλου, πρόσθιας επιφάνειας κορμού, οπίσθιας επιφάνειας κορμού, άνω άκρων, κάτω άκρων, άκρων χεριών και άκρων ποδιών. Ο ενδιαφερόμενος φωτογραφίζεται λεπτομερώς μακροσκοπικά και στη συνέχεια με ειδική κάμερα εξετάζεται ο κάθε σπίλος ξεχωριστά και τοποθετείται στο σημείο του σώματος στο οποίο ανήκει.

Στην επανεξέταση 6 μήνες με 1 χρόνο μετά μπορούμε να αξιολογήσουμε την εμφάνιση νέων σπίλων και την μεταβολή των παλιών σπίλων. Μπορούμε έτσι να διαπιστώσουμε μεταβολές στο χρώμα, σχήμα, μέγεθος καθώς και στο εσωτερικό δίκτυο μελανίνης των σπίλων που δεν μπορεί να φανεί με γυμνό μάτι. Αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα κάποια ύποπτη αλλαγή πριν αυτή οδηγήσει σε καρκίνωμα ή μελάνωμα και μπορούμε να αφαιρέσουμε προληπτικά τους σπίλους αυτούς.

Σύμφωνα με τον κανόνα ABCDE αξιολογούμε τα

Α: ασυμμετρία
Β: όρια (borders)
C: χρώμα (colour)
D: διάμετρο (diameter)
Ε: ανύψωση (elevation)

Άλλα στοιχεία που αξιολογούνται είναι η εμφάνιση περισσότερων του ενός χρωμάτων εντός του σπίλου, η διάμετρος και λαμβάνονται υπόψιν κλινικά συμπτώματα όπως κνησμός και πόνος.
Με βάση τις μετρήσεις αυτές διαμορφώνεται ένα score που μας καθορίζει πόσο ύποπτος είναι ένας σπίλος και κατά πόσο χρειάζεται να αφαιρεθεί.

Ποιος πρέπει να κάνει χαρτογράφηση σπίλων

Χαρτογράφηση σπίλων πρέπει να κάνει πρακτικά κάθε άνθρωπος, καθώς δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει σπίλους (ελιές) στο δέρμα του. Περισσότερο όμως απαιτείται να γίνεται σε:

  • Ανοιχτόχρωμους φωτότυπους με πολλούς σπίλους και φακίδες στο σώμα και το πρόσωπο
  • Άτομα με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου δέρματος και μελανώματος
  • Άτομα που έχουν υποστεί πολλά ηλιακά εγκαύματα στο παρελθόν και κυρίως στην παιδική ηλικία
  • Άτομα που έχουν εκτεθεί σε τεχνητές πηγές UV ακτινοβολίας (solarium)
  • Άτομα που έχουν αφαιρέσει στο παρελθόν δυσπλαστικούς σπίλους
  • Άτομα ανοσοκατεσταλμένα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η Κλινική

Δημιουργήσαμε ένα εξειδικευμένο ιατρικό χώρο για να καλύψει τις δικές σας ανάγκες, είτε στο επίπεδο της υγείας σας είτε στο επίπεδο της ομορφιάς σας.

Follow us

αναζήτηση