ΟΝΥΧΟΚΡΥΠΤΩΣΗ

Είναι μία πάθηση στην οποία ένα κομμάτι του νυχιού, εισχωρεί μέσα στην αύλακα και στον υποδόριο ιστό. Το πρόβλημα αυτό είναι συχνότερο στον μέγα δάκτυλο των ανδρών, είναι δε ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο. Αρχικά το ενόχλημα που προκαλεί είναι μικρό, αλλά καθώς το νύχι αυξάνει, το τμήμα του εισχωρεί βαθύτερα στους ιστούς και προκαλεί οξεία φλεγμονή στα γύρω μαλακά μόρια.

Το δέρμα στην περιοχή της βλάβης, γίνεται λείο, στιλπνό και ερυθρό αλλά και οιδηματώδες. Ο πάσχων αναφέρει άλγος και μεγάλη ευαισθησία και στην παραμικρή επαφή με το νύχι. Σταδιακά παρατηρείται ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού στην προσβαλλόμενη αύλακα, που συχνά παρατηρείται εκροή πυώδους υγρού.

Αιτιολογία:

Κύριοι παράγοντες υπαίτιοι της βλάβης, είναι η υπερίδρωση, η πίεση από τα στενά παπούτσια, το λάθος κόψιμο των νυχιών και από πιθανόν παθομηχανικές ή ανατομικές βλάβες.
Η ραχιαία πίεση από το παπούτσι, ωθεί το πέταλο βαθύτερα στην αύλακα. Αν τα νύχια κόβονται πολύ κοντά, το νύχι εισχωρεί στα πλάγια μεγαλώνοντας.
Άλλοτε πάλι, που το νύχι κόβεται λοξά, υπάρχει κίνδυνος κάποιο κομμάτι του αυτό να εισχωρήσει στα πλάγια μαλακά μόρια της αύλακα. Ο τραυματισμός των μαλακών μορίων είναι ευκολότερος, όταν οι ιστοί είναι υγροί, βρεγμένοι, λόγω υπερίδρωσης.

Παθολογία:

Όταν το νύχι διατρήσει τα μαλακά μόρια, θα ακολουθήσει φλεγμονή και πιθανόν βακτηρίαση λοίμωξη. Συχνότατα εμφανίζεται διαπύηση ή πυορροεί. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος διασποράς της φλεγμονής, σε βαθύτερα στρώματα (κυτταρίτις, λεμφαγγειίτης, σηψαιμία).

Θεραπεία:

Αν η είσφρυση δεν έχει επιπλακεί με φλεγμονή, το κομμάτι του νυχιού που έχει διαπεράσει το δέρμα, μπορεί να εντοπισθεί και με προσεκτικό χειρισμό, να κοπεί χαμηλότερα και να αφαιρεθεί με λαβίδα. Κατόπιν θα πρέπει η αύλακα να καθαρίζεται καλά, και να περιδένεται με αποστειρωμένη γάζα.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η Κλινική

Δημιουργήσαμε ένα εξειδικευμένο ιατρικό χώρο για να καλύψει τις δικές σας ανάγκες, είτε στο επίπεδο της υγείας σας είτε στο επίπεδο της ομορφιάς σας.

Follow us

αναζήτηση