ΟΝΥΧΟΦΩΣΙΣ (ONYCHOPHOSIS)

Χαρακτηρίζεται από την υπερκεράτωση στις πλάγιες ονυχαίες πτυχές. Συχνά αναπτύσσονται πολυάριθμοι τύλοι, που οδηγούν σε φλεγμονή στα μαλακά μόρια. Συχνά η όλη κατάσταση συνοδεύεται από υπερτροφία του όνυχος.

Αιτιολογία:

1. Τραύμα (συνήθως πλάγια πίεση από το δεύτερο δάκτυλο).
2. Πρόσκρουση του νυχιού με το παπούτσι.
3. Κακό κόψιμο των νυχιών όπου αφήνει αιχμηρή επιφάνεια. Η ανωμαλία αυτή, ερεθίζει το επιθήλιο της αύλακας και αναπτύσσεται τύλος.

Θεραπεία:

Ο ειδικός κόβει το νύχι στην συγκεκριμένη περιοχή και στην συνέχεια αφαιρείται η υπερκεράτωση και εκπυρηνίζεται ο υπάρχον τύλος. Στην συνέχεια τοποθετείται ένα αντισηπτικό ντύσιμο. Αν βασική αιτία είναι η πίεση από την κλίση του δεύτερου δακτύλου τοποθετείται ένας διορθωτικός νάρθηκας σιλικόνης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η Κλινική

Δημιουργήσαμε ένα εξειδικευμένο ιατρικό χώρο για να καλύψει τις δικές σας ανάγκες, είτε στο επίπεδο της υγείας σας είτε στο επίπεδο της ομορφιάς σας.

Follow us

αναζήτηση